Schets van een Ghesquiere.

Door Remi Ghesquiere, toondichter.
Ghesquiere : een nog al eigenaardig welbewaard type

van lijf : rijzig, slank, wit haar, wit vel, hoge van bloed, hoog voorhoofd, rechte en nogal grote neus, blauwe diepliggende ogen, wenkbrauwen hoekig neergaande, geen schone handen.

van karakter : nors van beslag, aanleg voor 't buitenleven (boerenbedrijf), zwijgzaam, verstandig, bijzonderlijk veel gezond verstand, een beetje eigenzinnig en onbeslist, plichtsbetrachting, overdreven juist in hun werk en daarom geen vooruit, zeer eenvoudig en nederig, onafhankelijk, soms minder sociabel, zeer menslievend en vredelievend, soms niet veel orde.

Zo luidt de uitspraak van Remi Ghesquiere, die natuurlijk maar een zeer algemene schets kan geven.