G(h)ekiere of G(h)esquiere: geen verschil

(door Claude Gekiere)

Wat ooit begon met een oproep in de rubriek "Beknopt verslag" van de krant "Het Nieuwsblad" is thans uitgegroeid tot een heus familiewerk.

In januari 1989 werd een oproep gelanceerd opdat belangstellenden zich kenbaar zouden maken om mede te werken aan de realisatie van een stamboom. Hierop reageerden een 40-tal personen, zowel uit Vlaanderen als uit Nederland.

Na de uitgave van een eigen werk (Genealogie Gekiere-Ghequiere, Deinze 1990) ben ik met de organisatie van een werkgroep gestart. Ik kwam namelijk tot de bevinding dat niet alleen ik, doch ook een zevental naamgenoten (of mag men zeggen : quasi-naamgenoten) opzoekingswerk naar hun voorouders verrichtten. Het bijeenbrengen van deze individualisten was, zo dacht ik, een noodzaak: er rees inderdaad een vermoeden dat opzoekingen in dezelfde bronnen werden geraadpleegd, en dat we in elkaars vaarwater zaten, kortom, een "samenwerking" moest worden gerealiseerd, een werkgroep moest worden gesticht.

Het doel van deze samenwerkende groep is het naar elkaar toeschuiven van alle gegevens, het verder systematisch uitdiepen van de verschillende takken, contacten leggen met naamgenoten en andere vorsers, almede het tot stand brengen van de uitgave van een familiemagazine.

Voorts zijn het bevorderen en de propagering van het familieonderzoek onder brede lagen van de bevolking, de aanmoediging aan elkeen een werkelijke familie-geschiedenis samen te stellen ook de streefdoelen.

Na twee bijeenkomsten Deinze-Astene, (oktober 1991) en Dadizele (september 1992) en jaren intens werk, heeft de werkgroep ongeveer 12.000 namen (naamdragers en hun verwanten) samengebundeld. Vooraf werd er in boekvorm een inleiding en een alfabetische naamlijst gemaakt.

Voortuitgang is er sindsdien zeker geweest. Er is niet stilgezeten. Verder opzoekingswerk levert thans een geheel van bijna 75.000 namen op (toestand op 15/11/2020). Het werk zal evenwel nooit volledig afgewerkt zijn. Met die gedachte moet trouwens worden verder gewerkt.

Meerdere tientallen anderen, wier namen niet bij de hieronder genoemde personen (en waarvan er spijtig genoeg een aantal intussen overleden zijn) op de foto (die inmiddels uit 1992 dateert) hebben ondertussen ook hun diensten aangeboden. Hun geleverde inspanningen en hun vrije tijd dat zij hieraan besteed hebben zijn niet te verwaarlozen. Bij deze wil ik hen allen hartelijk danken voor de geleverde inspanningen en samenwerking.

Via deze website op internet pogen we meerdere genealogen te helpen. Anderzijds verwacht ik ook geholpen te worden.Bovenstaande foto werd genomen ter gelegenheid van de tweede bijeenkomst van de werkgroep in september 1992 in Dadizele.
Van links naar rechts: (+) Gust Coopmans, Stefaan Lazoore, Elfriede Ghesquiere, Hendrik Ghesquiere, DOM Andre Jozef Ghekiere, Marleen Gekiere, Lutgarde Gekiere, (+) Simonne Vandeweghe, Marie Therese Ghekiere, Mieke Ghesquiere, Erna Ghekiere, Birgit Ghekiere, (+) Dr Luc Ghekiere, Simonne Vandewalle, Nicole Brems, Omer Ghesquiere, Claude Gekiere en Freddy Allossery.