Schrijfwijzen van de naam.

De vermelding "mediante Johanne, dicto Gieskière" laat horen dat in de 13e eeuw de benaming een geestigheid of een pittigheid van een bijnaam omvatte. Waar mensen zijn, ontstaat de neiging van het geven van bijnamen.

Vaststelling is zeker dat de schrijfwijzen in alle variaties terug te vinden is. Tot in de 18e eeuw wordt weinig aandacht geschonken aande "orthografie" van een naam. Men schreef de namen zoals men het hoorde. Het is dan ook geen zeldzaamheid dat broers en zusters in een gezin verschillende schrijfwijzen van hun naam hadden; meer zelfs, eenzelfde persoon kan z'n naam in verscheidene versies ontdekken.

Hierna volgt een opsomming van alle tot nu toe bekende schrijfvormen van de naam (evenwel met het accentgebruik buiten beschouwing gelaten). Daarnaast ziet men de data en de plaatsen waar de schrijfwijzen (en niet noodzakelijk de eerste keer) voorkomen, dit in bronnen van zowal parochieregisters (dopen, huwelijken en overlijdens), wezerijregisters, poorterslijsten, Fonds Merghelinck, e.d. Er weze opgemerkt dat vermoedelijk nog andere schrijfwijzen bestaan.(1) R. Boyenval, R. Berger, P. Bougard, Répertoire des noms de famille du Pas-de-Calais en 1820, Arras, 1960-62.
(2) A. Deveyer, Les noms des gens.
(3) R. Boyenval, R. Berger, P. Bougard, Répertoire des noms de famille du Pas-de-Calais en 1820, Arras, 1960-62.
(4) Louis-Etienne Ghesquiers, La vie d'une famille en Flandre, Librarie Chez Raoust, Lille, Fr.
(5) 't Wingheroen, 21ste jaargang, nr 3-4, Lijst der schamele ambachtslieden, p. 57
(6) Staten van goed van Hondschote (Fr), Therese Vergriete
(7) “Rond Kortrijk” van L. Slosse
(8) Overlijdensprentje Remi Ghyselinck, geboren in Argentinië, overleden in Sint-Michiels-Brugge
(9) Nord-Genealogie, 1978,c.W. Delfolterie
(10) Publications of the Huguenot Society of London, The Registers of the Wallon or Strangers’ church in Canterbury