Wapenschilden

Het terugvinden van een oud wapen sluit meestal in dat we ver doorgedreven familie-onderzoek hebben gedaan. We moeten inderdaad opklimmen tot een directe voorvader die dat wapen gevoerd heeft. Dit moet dan wel bewezen worden. Concreet zal dit er heel dikwijls op neerkomen dat met onze genealogie tot inde 16e eeuw en zelfs vroeger moeten opklimmen. Als we dan het geluk hebben een voorouder aan te treffen die vb. een schepen-functie uitoefende, of leenman was, ja, dan hebben we een redelijke kans een zegel of in het beste geval een wapen terug te vinden.

Wapenschilden persoonlijk ontwerpen met een eigen fantasie zijn ook voorhanden, maar maar generlei waarde.

Abten en Abdissen van religieuzen-gemeenschappen mogen dan wel een eigen wapenschild ontwerpen, en bezitten tevens eigen spreuk.

In onze genealogische opzoekingen botsten we op een dertiental (al dan niet geillustreerde) versies van wapenschilden:

1. Ghesquiere de Limbreck

2. Petrus Ghekiere, geboren te Asse in 1704

3. Louis Etienne Ghesquieres - geboren te Tourcoing (Fr) in 1915

4. Guillaume de le Ghesquiere - geboren rond 1350

5. Jacques Ghesquiere, Schepen van de heerlijkheid van Wartembecques te Wasquehal.

6. Emmamuel Gisquiere, abt van Averbode

7. Johannes Baptista Ignatius Ghequier, raadslid van de stad Luik

8. Egidius Stephanus de Ghequier, Kanunnik van de Kathredaal van Luik.

9. Petrus Geschier, pastoor "van ‘t Princelijck Begijnhof, geseijdt Den Wijngaerdt, in Brugghe"

10. DOM Theodore Ghesquiere, abt van Zevenkerken11 GUEQUIER:

12 GESQUIER:

13 GESQUIERE:

10. Anthonius Ghesquiere, abt van Eversam (Stavele)